План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 р. № 291

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 р. за № 892/4185 

План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі – підприємства).

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.

Код синтетичного рахункуНазва синтетичного рахункуСфера застосування
 Клас 1. Необоротні активи 
10Основні засобиУсі види діяльності
11Інші необоротні матеріальні активиУсі види діяльності
12Нематеріальні активиУсі види діяльності
13Знос (амортизація) необоротних активівУсі види діяльності
14Довгострокові фінансові інвестиціїУсі види діяльності
15Капітальні інвестиціїУсі види діяльності
16Довгострокові біологічні активиСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
17Відстрочені податкові активиУсі види діяльності
18Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активиУсі види діяльності
19ГудвілУсі види діяльності
 Клас 2. Запаси 
20Виробничі запасиУсі види діяльності
21Поточні біологічні активиСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
22Малоцінні та швидкозношувані предметиУсі види діяльності
23Виробництво1Усі види діяльності
24Брак у виробництвіГалузі матеріального виробництва
25НапівфабрикатиПромисловість
26Готова продукціяПромисловість, сільське господарство та ін.
27Продукція сільськогосподарського виробництваСільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
28ТовариУсі види діяльності
 Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 
30ГотівкаУсі види діяльності
31Рахунки в банкахУсі види діяльності
33Інші коштиУсі види діяльності
34Короткострокові векселі одержаніУсі види діяльності
35Поточні фінансові інвестиціїУсі види діяльності
36Розрахунки з покупцями та замовникамиУсі види діяльності
37Розрахунки з різними дебіторамиУсі види діяльності
38Резерв сумнівних боргівУсі види діяльності
39Витрати майбутніх періодівУсі види діяльності
 Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань 
40Зареєстрований (пайовий) капіталУсі види діяльності
41Капітал у дооцінкахУсі види діяльності
42Додатковий капіталУсі види діяльності
43Резервний капіталУсі види діяльності
44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)Усі види діяльності
45Вилучений капіталУсі види діяльності
46Неоплачений капіталУсі види діяльності
47Забезпечення майбутніх витрат і платежівУсі види діяльності
48Цільове фінансування і цільові надходження2Усі види діяльності
49Страхові резервиСтрахова діяльність
 Клас 5. Довгострокові зобов’язання 
50Довгострокові позикиУсі види діяльності
51Довгострокові векселі виданіУсі види діяльності
52Довгострокові зобов’язання за облігаціямиУсі види діяльності
53Довгострокові зобов’язання з орендиУсі види діяльності
54Відстрочені податкові зобов’язанняУсі види діяльності
55Інші довгострокові зобов’язанняУсі види діяльності
 Клас 6. Поточні зобов’язання 
60Короткострокові позикиУсі види діяльності
61Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннямиУсі види діяльності
62Короткострокові векселі виданіУсі види діяльності
63Розрахунки з постачальниками та підрядникамиУсі види діяльності
64Розрахунки за податками й платежамиУсі види діяльності
65Розрахунки за страхуванняУсі види діяльності
66Розрахунки за виплатами працівникамУсі види діяльності
67Розрахунки з учасникамиУсі види діяльності
68Розрахунки за іншими операціямиУсі види діяльності
69Доходи майбутніх періодівУсі види діяльності
 Клас 7. Доходи і результати діяльності 
70Доходи від реалізації3Усі види діяльності
71Інший операційний дохідУсі види діяльності
72Дохід від участі в капіталіУсі види діяльності
73Інші фінансові доходиУсі види діяльності
74Інші доходиУсі види діяльності
75Рахунок виключено 
76Страхові платежіСтрахова діяльність
79Фінансові результатиУсі види діяльності
 Клас 8. Витрати за елементами 
80Матеріальні витратиУсі види діяльності
81Витрати на оплату праціУсі види діяльності
82Відрахування на соціальні заходиУсі види діяльності
83АмортизаціяУсі види діяльності
84Інші операційні витратиУсі види діяльності
85Інші затратиУсі види діяльності
 Клас 9. Витрати діяльності 
90Собівартість реалізаціїУсі види діяльності
91Загальновиробничі витратиУсі види діяльності
92Адміністративні витратиУсі види діяльності
93Витрати на збутУсі види діяльності
94Інші витрати операційної діяльностіУсі види діяльності
95Фінансові витратиУсі види діяльності
96Втрати від участі в капіталіУсі види діяльності
97Інші витратиУсі види діяльності
98Податок на прибутокУсі види діяльності
99Рахунок виключено 
 Клас 0. Позабалансові рахунки 
01Орендовані необоротні активиУсі види діяльності
02Активи на відповідальному зберіганніУсі види діяльності
03Контрактні зобов’язанняУсі види діяльності
04Непередбачені активи й зобов’язанняУсі види діяльності
05Гарантії та забезпечення наданіУсі види діяльності
06Гарантії та забезпечення отриманіУсі види діяльності
07Списані активиУсі види діяльності
08Бланки суворого облікуУсі види діяльності
09Амортизаційні відрахуванняУсі види діяльності

____________
1 Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.

2 Мають бути виділені окремі субрахунки, на яких ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

3 Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік доходів за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.