Облікова політика

Що таке Облікова політика

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”)

Роль Облікової політики

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

Наявність облікової політики зводить до мінімуму виникнення відхилень від вимог стандартів обліку

МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ

Описання облікових процедур, підходів до оцінки операцій та порядку документування значно знижують податкові ризики

ЄДИНІ ПРОЦЕДУРИ

Облікова політика знижує ризик застосування різних підходів і оцінок, що може вплинути на показники фінансової звітності

ЗАХИСТ В СУДІ

Регламентація облікових підходів є важливим аргументом позиції компанії у судових спорах із податковими органами