НАДБАВКИ, ДОПЛАТИ І ПРЕМІЇ ПРАЦІВНИКАМ КНП НЕ ЛИШАЮТЬ СТАТУСУ НЕПРИБУТКІВЦЯ
Кадри і зарплата,  Медичні КНП,  Податки

Надбавки, доплати і премії працівникам КНП не лишають статусу неприбутківця

Нещодавно були оприлюднені Методичні рекомендації та роз’яснення з питань укладення колективних договорів комунальних некомерційних підприємств.  Вони  розроблені аудиторською фірмою за участю Агентства США та уряду Великої Британії в рамках проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

Даними Методрекомендаціями запропоновано декілька моделей оплати праці та мотивації для КНП, які надають первинну, вторинну і третинну медичну допомогу.

Серед них є моделі, що передбачають такі варіанти оплати праці та мотивації як:

  • утворення фонду преміювання  – у відсотках від доходу КНП, що визначається, виходячи із сум, отриманих ним від НСЗУ за договором про медичне обслуговування населення;
  • визначення коефіцієнту трудової участі (КТУ) кожної команди (бригади) у формуванні доходу КНП, отриманого за договором від НСЗУ, а також окремо від надання платних медичних послуг населення;
  • встановлення в колдоговорі фіксованої суму або відсотку капітаційної ставки (600,48 грн.), яку отримуватиме  лікар за кожного пацієнта.

Очевидно, що саме цей документ і причиною запитання, адресованого ДПС: чи не втратить КНП, який надає первинну медичну допомогу, неприбутковий статус, якщо колдоговором будуть передбачені надбавки, доплати, премії залежно від доходу, принесеного працівником?

У відповіді податкова цитує умови з пп. 133.4.1 ПКУ, за  дотримання яких КНП може мати статус неприбуткової організації. Вимоги наступні:

  • КНП має бути утворений і зареєстрований у порядку, визначеному законом, який регулює діяльність неприбуткової організації;
  • КНП має бути внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
  • Статут КНП має містити заборону розподілу доходу (прибутку) чи їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (окрім їхньої оплати праці та ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
  • Статут КНП (інші документи, на підставі яких діє організація відповідно до закону) мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям, іншим юрособам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (недержавних пенсійних фондів) або зарахування доходу до бюджету у разі припинення юрособи (її ліквідації, поділу,  злиття, приєднання, перетворення).

Ще одна обов’язкова умова для збереження неприбуткового статусу КНП визначена пп. 133.4.2 ПКУ: доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань), напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

Послуги з медичного обслуговування за програмами медичних гарантій надаються відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII. КНП надає послуги з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій відповідно до договору, укладеного з НСЗУ.

Надані медичні послуги та лікарські засоби, передбачених програмами медичних гарантій, оплачуються НСЗУ на підставі документів, інформації і звіту, внесених КНП до електронної системи охорони здоров’я.

Пацієнти реалізують своє право на медичне обслуговування за програмами медичних гарантій шляхом укладання декларації про  вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Тому цілком логічно, що лікар, із яким укладено більше декларацій про надання первинної медичної допомоги, має отримувати вищу зарплату.

До того ж надбавки, доплати, премії, що передбачені колективним договором і виплачуються за виконану роботу (надані послуги). Перелічені надбавки, доплати та премії мають бути складовою встановленої системи оплати праці КНП, мати конкретну назву та механізм визначення конкретного розміру залежно від обсягу доходу, залученого працівником під час медичного обслуговування за програмами медичних гарантій.

Таким чином ДПС робить цілком логічний: виплата працівнику надбавок, доплат та премій залежно від обсягу доходу, отриманого від НСЗУ за надані ним медичні послуги за програмами медичних гарантій, не є порушенням вимог пп. 133.4.1 і  133.4.2 ПКУ. Тому КНП, яке виплачує надбавки, доплати та премії залежно від обсягу доходу, отриманого від НСЗУ,  не втрачає статус неприбутковості ─ якщо перелічені виплати є складовими заробітної плати й передбачені колдоговором.

ІПК від 17.04.2020 № 1587/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *