НЕОБОРОТНИЙ АКТИВ ПЕРЕДУМАЛИ ПРОДАВАТИ: ЯК СПИСАТИ ІЗ 286 РАХУНКУ
МСФЗ

Необоротний актив передумали продавати: як списати із 286 рахунку

СИТУАЦІЯ: компанія вирішила продати основний засіб. Оскільки виконувались всі умови із МСФЗ 5, такий ОЗ було переведено до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (рахунок 286). На сьогоднішній день залишається невелика ймовірність продажу об’єкта. Який період можливо обліковувати на 286 рахунку об’єкт? І як повернути його назад до складу ОЗ, якщо керівництво вирішить більше не продавати ОЗ?

Облік необоротних активів, утримуваних для продажу, ведуть згідно МСФЗ 5.

Так, суб’єкт господарювання повинен класифікувати непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання (п. 6 МСФЗ 5).

За загальним правилом передбачається, що продаж такого активу має відбутись протягом року:

«Очікується, що продаж буде визнано завершеним протягом одного року, починаючи з дати класифікації (за винятком випадків, обумовлених у параграфі 9), а дії, вчинені для виконання плану, повинні свідчити про неможливість відміни цього плану або внесення до нього будь-яких важливих змін» 

п. 8 МСФЗ 5

Однак, під впливом подій чи обставин період завершення продажу може перевищити один рік. Така можливість передбачена п. 9 МСФЗ 5. Збільшення періоду, потрібного для завершення продажу, не перешкоджає класифікації активу в якості призначеного для продажу, якщо причиною затримки є події або обставини, не контрольовані підприємством, і існує достатнє підтвердження того, що підприємство продовжуватиме виконувати план з продажу активу.

Однак, інколи трапляється, що активи, утримувані для продажу, уже не будуть визнаватись такими. Тобто, імовірність їх продажу зменшується.

Якщо суб’єкт господарювання класифікував актив як утримуваний для продажу, але цей актив перестав задовольняти вимоги, викладені у п.п. 7 – 9 МСФЗ 5, то суб’єкт господарювання повинен припинити класифікацію активу як утримуваного для продажу.

У такому разі підприємство повинне оцінити непоточний актив, який більше не класифікується як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок:

а) балансової вартості активу до того, як він був класифікований як утримуваний для продажу, скоригованої з огляду на амортизацію або переоцінку, які були б визнані, якби актив не був би класифікований як такий, що утримується для продажу,

ПРИКЛАД. Підприємство планувало продати автомобіль балансовою вартістю 200 000 грн. Якби він не призначався для продажу, то цей актив за період його перебування на 286 рахунку був би замортизований на 45 000 грн. Вартість активу, утримуваного для продажу складає 200 000 грн.

Якщо актив визнано як «призначений для продажу», то амортизація не нараховується. Якщо ж автомобіль перестає бути «активом, призначеним для продажу», то необхідно нарахувати додаткову амортизацію. Нова балансова вартість складе 155 000 грн (200 000 грн – 45 000 грн).

АБО

б) суми очікуваного відшкодування на дату подальшого рішення щодо відмови від продажу.

Сума очікуваного відшкодування – більша з двох оцінок актива (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості мінус витрати на вибуття та його вартості при використанні (п. 6 МСБО 36).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *