ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА СКОРОЧЕННЯМ ШТАТУ: АЛГОРИТМ ВІД ДЕРЖПРАЦІ
Кадри і зарплата

Звільнення за скороченням штату: алгоритм від Держпраці

Під час реалізації процедури скорочення чисельності і штату роботодавцю потрібно дотримуватися певного алгоритму дій.

По-перше, ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форми власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності чи штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання (ст. 494 КЗпП). Інформація надається про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення.

Тому роботодавець не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню або про пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення. Професійні спілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

По-друге, у разі вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці слід враховувати переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством для певних категорій працівників.

По-третє, про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці (ст. 492 КЗпП). Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівнику іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації.

При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

По-четверте, у разі масового вивільнення працівників роботодавець доводить до відома державної служби зайнятості інформацію про заплановане вивільнення працівників за два місяці до вивільнення (ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI).

По-п’яте, Якщо звільнення відбувається на підставі скорочення, працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Джерело – Держслужба з питань праці

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *