ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ШПАРГАЛКА
Бухгалтерський облік

Переоцінка основних засобів: шпаргалка

Правила переоцінки

Правило 1. Перша переоцінка

Підприємство має право (не зобов’язане!) переоцінити об’єкт ОЗ, якщо на дату балансу його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої (абз. 1 п. 16 П(С)БО 7). При цьому, якщо підприємство переоцінює об’єкт ОЗ, то на ту саму дату потрібно переоцінити всі об’єкти групи ОЗ, до якої належить цей об’єкт (абз. 1 п. 16 П(С)БО 7).

Правило 2. Регулярність переоцінок

Переоцінку групи ОЗ надалі проводять з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої (абз. 2 п. 16 П(С)БО 7).

ПСБО 7 не надає жодних пояснень щодо того, як визначити частоту переоцінок.

Натомість, п. 34 МСБО 16 “Основні засоби” щодо регулярності переоцінки зазначає, що частота переоцінок залежить від змін справедливої вартості переоцінюваних ОЗ. Деякі ОЗ можуть зазнавати значних і непостійних змін справедливої вартості, потребуючи щорічної переоцінки. Такі часті переоцінки не потрібні для ОЗ лише з незначною зміною справедливої вартості. У такому разі достатньо оцінювати їх кожні три або п’ять років.

Правило 3. Розрахунок

Процедура проведення переоцінки передбачає розрахунок індексу переоцінки, визначення переоціненої первісної вартості та переоціненого зносу та, відповідно, зміну первісної вартості й зносу внаслідок переоцінки. Схема наступна:

 1. Розрахунок індексу переоцінки:

Іп = СпВ / ЗлВ, де

Іп – індекс переоцінки;

СпВ – справедлива вартість об’єкта, який переоцінюють;

ЗлВ – залишкова вартість цього об’єкта ОЗ.

2. Визначення переоціненої первісної вартості та переоціненої суми зносу:

ПвВп = ПвВ х Іп

Зп = З х Іп, де

ПвВ – первісна вартість об’єкта ОЗ до переоцінки;

ПвВп – переоцінена первісна вартість;

З – сума зносу об’єкта ОЗ до переоцінки;

Зп – переоцінена сума зносу.

Після таких рохрахунків переоцінена залишкова вартість ОЗ має дорівнювати його справедливій вартості.

3. Визначення зміни (Δ) первісної вартості й зносу внаслідок переоцінки:

ΔПвВ = ПвВп – ПвВ

ΔЗ = Зп – З

4. Обчислення суми переоцінки залишкової вартості (Δ):

ΔЗлВ = СпВ – ЗлВ.

Облік та відображення у звітності

Вплив результатів переоцінки ОЗ на облік безпосередньо залежить від суті переоцінки: вона була проведення вперше, чи ні, а також дооцінка це чи уцінка.

Перша дооцінка

Суму дооцінки залишкової вартості (ΔЗлВ) включають до капіталу в дооцінках:

 • Дт 10 (11) Кт 411 – на суму дооцінки первісної вартості (ΔПвВ);
 • Дт 411 Кт 13 – на суму дооцінки зносу (ΔЗ).

Також можливий і альтернативний варіант відображення, за якого на суму дооцінки залишкової вартості – Дт 10 (11) Кт 411, на суму дооцінки зносу — Дт 10 (11) Кт 13.

ВАЖЛИВО: На субрахунку 411 накопичується персоніфіковане сальдо капіталу в дооцінках. Ця сума може змінитися в результаті майбутніх переоцінок такого об’єкта ОЗ або внаслідок її списання.

ЗвітРядокІнформація, що відображається
Баланс (ф. 1)1011переоцінена первісна вартість (ПвВп)
Баланс (ф. 1)1012переоцінений знос (Зп)
Баланс (ф. 1)1410сума дооцінки залишкової вартості (ΔЗлВ)
Звіт про фінансові результати (ф. 2)2400сума дооцінки залишкової вартості (ΔЗлВ)
Звіт про власний капітал (ф. 4)на перетині рядка 4110 з графою 4сума дооцінки залишкової вартості (ΔЗлВ)

Перша уцінка

Суму уцінки залишкової вартості (ΔЗлВ) відображають у поточних витратах:

 • Дт 975 Кт 10(11) – на суму уцінки залишкової вартості (ΔЗлВ);
 • Дт 13 Кт 10 (11) – на суму уцінки зносу (ΔЗ).
ЗвітРядокІнформація, що відображається
Баланс (ф. 1)1011переоцінена первісна вартість (ПвВп)
Баланс (ф. 1)1012переоцінений знос (Зп)
Звіт про фінансові результати (ф. 2)2270сума уцінки залишкової вартості (ΔЗлВ), списана на Дт 975

Уцінка після дооцінки

В цьому разі уже слід порівнювати суму уцінки із сумою раніше проведених дооцінок. На суму чергової (останньої) уцінки, але не більше перевищення (суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок) зменшують капітал у дооцінках. А різницю включають до витрат звітного періоду:

 • Дт 411 Кт 10 (11) – на суму уцінки залишкової вартості в межах персоніфікованого сальдо (ΔЗлВ, якщо ≤ ∑Кт 411);
 • Дт 975 Кт 10 (11) – на всю суму перевищення уцінки над персоніфікованим сальдо (позитивна різниця між ΔЗлВ і ∑Кт 411);
 • Дт 13 Кт 10 (11) – на всю суму уцінки зносу (ΔЗ).
ЗвітРядокІнформація, що відображається
Баланс (ф. 1)1011переоцінена первісна вартість (ПвВп)
Баланс (ф. 1)1012переоцінений знос (Зп)
Баланс (ф. 1)1410сума раніше проведених дооцінок, які лишилися після уцінки
Звіт про фінансові результати (ф. 2)2270сума перевищення уцінки залишкової вартості (ΔЗлВ), над персоніфікованим сальдо, списана на Дт 975
Звіт про власний капітал (ф. 4)на перетині рядка 4110 з графою 4сума раніше проведених дооцінок, які лишились після уцінки

Дооцінка після уцінки

Суму чергової (останньої) дооцінки в межах перевищення (суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок) зараховують до доходів звітного періоду. А різницю спрямовують на збільшення капіталу в дооцінках:

 • Дт 10 (11) Кт 746 – на суму дооцінки залишкової вартості в межах витрат, визнаних від його попередніх уцінок (ΔЗлВ ≤ ∑Дт975);
 • Дт 10 (11) Кт 411 – на суму перевищення поточної дооцінки залишкової вартості над попередніх «уціночних» витрат (позитивна різниця між  ΔЗлВ та ∑Дт975);
 • Дт 10 (11) Кт 13 – на всю суму дооцінки зносу (ΔЗ).
ЗвітРядокІнформація, що відображається
Баланс (ф. 1)1011переоцінена первісна вартість (ПвВп)
Баланс (ф. 1)1012переоцінений знос (Зп)
Баланс (ф. 1)1410сума всіх накопичених дооцінок цього об’єкта ОЗ
Звіт про фінансові результати (ф. 2)2240сума дооцінки залишкової вартості в межах витрат, визнаних від його попередніх уцінок, відображена за Кт 746
Звіт про фінансові результати (ф. 2)2400сума дооцінки залишкової вартості, що перевищує раніше визнані витрати від уцінки
Звіт про власний капітал (ф. 4)на перетині рядка 4110 з графою 4сума дооцінки залишкової вартості, що перевищує раніше визнані витрати від уцінки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *