Кадри і зарплата,  Перевірки

Держпраці на старті: відсутність форми акту – не перешкода!

На виконання доручення Прем’єр-міністра України та окремого доручення Голови Державної служби України з питань праці інспектори праці з червня 2020 проводитимуть позапланові заходи державного нагляду, що були погоджені Держпраці України.

 Інспекційні відвідування доручено здійснювати:

  • на підставі звернень громадян, які надійшли під час карантину та потребують перевірки викладених у них фактів;
  • задля перевірки додержання законодавства про працю при нарахуванні та виплаті заробітної плати медичним й іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
  • щодо своєчасності подання повідомлень про встановлені факти інфікування медичних працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19. 

Тож незабаром відновляться й інспекційні відвідування й щодо інших питань  дотримання трудового законодавства. Проте є певні перешкоди для цього, хоча посадовці Держпраці воліють цього не помічати, про що свідчить лист Держпраці від 06.02.2020 р. № 826/3.1/3.3-20. Але в даному роз’ясненні є корисні моменти для суб’єктів господарювання.

Роботодавцям варто пам’ятати про свої права, тому озвучимо кілька важливих нюанси.

Перше – чітко визначена сфера дії Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 823  у редакції постанови від 04.12.2019 № 1132, що діє з 31.12.2019 (далі — Порядок № 823).

Відповідно до оновленої  редакції абз. 2 п. 1 цього Порядку встановлено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються:

  • з питань виявлення неоформлених трудових відносин відповідно до Порядку № 823;
  • з інших питань ─ відповідно до вимог ч. 4 і 5 ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі – Закон №  877).

Висновок з вищезазначеного листа: при здійсненні інспекційних відвідувань з питань додержання законодавства про працю, крім відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, застосовуються процедури, встановлені Законом № 877.

Друге відсутність уніфікованої форми акту, оприлюдненої на сайті Держпраці, дає право об’єкту контролю не допустити інспектора праці до проведення контрольного заходу.

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів (ч. 15 ст. 4 Закон №  877).

Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) затверджена постановою КМУ від 10.05.2018 р.  № 342 (далі – Методика). У додатку 1 до неї наведена форма переліку питань, що підлягають контролю, а в додатку 2 – уніфікована форма акту.

Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством (ч. 2 ст. 5 Закону №  877).

Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного контролю до здійснення державного нагляду (контролю), якщо органом державного контролю не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику (абз. 12 ст. 10 Закону №  877).

Аналогічну норму містить і пп. 3 п. 13 Порядку № 823: під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі коли на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено уніфікованої форми акта інспекційного відвідування.

Тож незалежно від підстав і предмету перевірки відсутність уніфікованої форми акту дає можливість роботодавцям не допустити інспектора праці  до контрольного заходу.

На жаль, посадовці Держпраці так ретельно Закон № 877 і Порядок № 823 не читають: вони впевнені, що для проведення контрольних заходів вони можуть використовувати форми актів, затверджених  наказом Мінсоцполітики від 18.08.2017 р. № 1338. Хоча ці форми не відповідають вимогам Методики й уніфікованій формі акту, наведеній в додатку 2 до неї.

Тим не менше у роботодавців є законні підстави до затвердження і оприлюднення уніфікованої форми акту не допускати інспекторів праці до інспекційних відвідувань. Суди підтверджують наявність такого права і правомірність недопуску інспекторів праці до контрольних заходів, Так вже є свіжі судові рішення на користь роботодавців, Які не допустили представників Держпраці до  перевірки дотримання законодавства про охорону праці (постанова П’ятого апеляційного адміністративного суду від 05.02.2020 р. у справі № 540/1990/19[1], постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду від 13.02.2020 р. у справі № 824/1058/19-а[2]).

Третє – перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення) (абз. 1 ч. 5 ст. 7 Закону № 877).

Держпраці погоджується з цією нормою але тільки стосовно випадків інспектування, не пов’язаних з виявленням неоформлених трудових відносин. Стосовно останнього, на її думку, має застосовуватися норма П. 8 Порядку № 823: під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення, перед підписанням акта інспекційного відвідування надати копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування.

Тобто за логікою Держпраці спочатку треба провести інспектування з питань неоформлення трудових відносин, а лише в останній день контрольного заходу (коли він прктично закінчився) – перед підписанням акту – надати роботодавцю направлення, у якому зазначені підстави та предмет контрольного заходу. З цим важко погодитися й, без сумніву, з цього приводу будуть судові спори.

Четверте ─ чинна редакція ст. 265 КЗпП дає можливість виправити допущене порушення в строк, установлений інспектором праці у приписі. Якщо порушення буде усунуто в установлений приписом строк, до відповідальності не притягуватимуть за такі порушення:

● недотримання встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, затримка їх виплати більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;

●недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці;

●недотримання гарантій встановлених Законами від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ, від 12.12.1991 р. № 1975-ХІІ, від 21.10.13 р. № 3543-ХІІ;

●інших порушень законодавства про працю.

Застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 265 КЗпП,  одночасно з виданням припису ─ незалежно від усунення роботодавцем порушення за:

● фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, та виплати зарплати (винагороди) без сплати ЄСВ та податків;

● недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні ─ незалежно від підстав для інспекційного відвідування.

З 02.02.2020 запрацювала також «знижка» на штрафи: у разі сплати юрособою чи  підприємцем, який використовує найману працю, 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення зі ст. 265 КЗпП така постанова вважається виконаною

Лист Державної  служба України з питань праці від 06.02.2020 р. № 826/3.1/3.3-20


[1] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87388118

[2] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87593678

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *